Chalmers innovationskontors Nyttiggörandebarometer

Vi kan hjälpa dig att identifiera de innovationsprocesser som du deltar i och vilka roller du tar på dig.

Vill du hålla koll på hur du arbetar med nyttiggörande av din forskning? Här kan du följa upp vad du har gjort och få idéer till framtida projekt och ansökningar. Svara Ja eller Nej på frågorna och på slutet gör Nyttiggörandebarometern en profil för dig som du kan reflektera över. Svara utifrån en specifik period eller projekt. Om du är osäker så svara hellre ja än nej.
 
Om du vill utveckla ditt nyttiggörande eller funderar på hur du kan beskriva nyttiggörande i ansökningar eller projektrapporter, kontakta Chalmers Innovationskontor!
 
 

Nyttiggörandebarometerns utformning är inspirerad av forskning utförd av Staffan Jacobsson, Merle Jacob, Eugenia Perez Vico och Hans Hellsmark. Se Perez Vico, E., Hellsmark, H., Jacob, M., 2013. Enacting knowledge transfer: A context (in)-dependent and ”role-based” typology for capturing utility from University research, Manuscript submitted to the scientific journal Prometheus: Critical Studies in Innovation.

Om Nyttiggörandebarometern

Nyttiggörandebarometern är ett verktyg som syftar till att hjälpa enskilda forskare och forskargrupper för att identifiera de innovationsprocesser som de deltar i och vilka roller de tar på sig. En sådan analys är en utmärkt del av en utvecklingsprocessen för en nyttiggörandestrategi.

Om Chalmers Innovationskontor

Chalmers Innovationskontor ger stöd och rådgivning till forskare vid Chalmers för att främja nyttiggörandet av forskningsresultat och därmed bidra till att skapa värden för samhälle och näringsliv.

 

Vid frågor

Vid frågor angående verktyget nyttiggörandebarometern kontakta oss via:

 Email: chalmers.innovationskontor@chalmers.se